ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA Jaké jsou přednosti tohoto typu studia? Samostatná   výuka   s   učitelem,   popřípadě   výuka   v   malé   skupině   (2-3   žáci),   je   velmi   účinný   způsob,   jak   si   v   relativně   krátkém   čase osvojit    potřebné    znalosti.    Zejména    proto,    že    je    Vám    výuka    takříkajíc    šita    na    míru.    Individuální    hodina    umožňuje    maximální soustředění,   které   je   odměněno   znatelně   rychlejším   pokrokem.   Po   celou   hodinu   se   věnuji   pouze   Vám,   zvolím   tempo,   které   Vám bude    vyhovovat.    Při    individuální    hodině    mohu    dobře    rozpoznat,    které    stránky    jazyka    potřebujete    nejvíce    rozvíjet.    Podle    toho sestavím   hodinu   tak,   abyste   se   procvičili   v   konverzaci,   dokázali   reagovat   na   různé   situace,   naučili   se   nové   výrazy,   uměli   napsat dopis,   reprodukovat   zvukový   záznam,   ale   hlavně:   dokázali   použít   získané   vědomosti   v   reálné   situaci,   tedy   při   běžné   konverzaci   s cizinci nebo při pracovním jednání. Zkrátka uvést své jazykové dovednosti v život.   Jazykové kurzy pro jednotlivce probíhají především v Nové Vsi, je však možné domluvit si individuální podmínky. SKUPINOVÁ VÝUKA Hledáte lektora angličtiny či němčiny pro skupinu studentů nebo pro Váš pracovní kolektiv? Ráda   bych   Vám   nabídla   možnost   výuky   těchto   cizích   jazyků   přímo   ve   Vašich   prostorách   popř.   v   sídle   Vaší   firmy.   Kurz   může   být orientován   na   všeobecné   zvládnutí   cizího   jazyka   nebo   zaměřen   konkrétně   podle   oborových   specifik   a   požadavků.   Nabízím   kurzy obchodní   angličtiny   a   němčiny,   v   nichž   si   Vaši   zaměstnanci   krok   za   krokem   osvojí   slovní   zásobu   a   užitečné   fráze   pro   každodenní komunikaci   s   obchodními   partnery   ze   zahraničí,   naučí   se   v   cizím   jazyce   napsat   obchodní   dopis,   zformulovat   nabídku   i   poptávku, vyjednávat   podmínky   smluv   apod.   Potřebujete-li   spíše   oživit   své   jazykové   znalosti,   využijte   nabídky   konverzačních   kurzů,   které   Vám pomohou   aktivovat   i   zdánlivě   zapomenutou   slovní   zásobu.   Pro   Vaše   zaměstnance   -   cizí   státní   příslušníky   -   nabízím   kurzy   češtiny , které jim pomohou orientovat se v pracovním prostředí i v běžných situacích, které přináší život v naší zemi. Všechny   typy   kurzů   budou   vedeny   motivující   a   živou   formou,   která   umožní   každému   členovi   studijního   kroužku   aktivně   se   zúčastnit konverzace a postupně se naučit vše potřebné pro úspěšnou komunikaci v cizím jazyce. Máte-li   zájem   o   výuku   ve   Vaší   firmě,   kontaktujte   mě,   prosím,   na   níže   uvedeném   telefonním   čísle   nebo   e-mailové   adrese.   Cena   výuky se bude odvíjet od Vašich konkrétních požadavků, počtu hodin a dojezdové vzdálenosti. VÝUKA DĚTÍ Vážení rodiče, máte-li zájem o výuku angličtiny pro dítě předškolního věku, klikněte prosím ZDE. Angličtina pro mladší školáky (1. a 2. třída) Chcete-li,   aby   Vaše   dítě   začalo   se   studiem   angličtiny   dříve,   než   při   běžném   školním   vyučování,   máte   možnost   zapsat   jej   do individuálního   kurzu   v   Nové   Vsi,   pro   skupinku   žáků   je   možné   zorganizovat   výuku   v   místě   Vašeho   bydliště.   S   nejmladšími   žáčky,   kteří se   teprve   učí   číst   a   psát,   pracuji   s   výbornou   řadou   učebnic   Happy   House   New   Edition   (Oxford   University   Press),   která   je   postavena zejména   na   množství   písní,   říkadel   a   příběhů   plných   zvířátek.   Dítě   se   hravou   formou   snadno   naučí   anglicky   pojmenovat   osoby   a předměty,   se   kterými   se   běžně   setkává,   včetně   jednoduchých   frází,   to   vše   bez   nutnosti   písemného   projevu.   Lze   navázat   učebnicí Happy House 2, která již rozvíjí dovednosti čtení a psaní. Angličtina pro děti od 3. třídy základní školy / angličtina a němčina pro starší školáky Kurzy   pro   děti,   které   již   ve   škole   hodiny   cizího   jazyka   mají,   lze   koncipovat   buď   jako   doučování,   ve   kterém   zopakujeme,   procvičíme   a prohloubíme   látku,   kterou   dítě   probírá   ve   škole,   přičemž   výuka   bude   vycházet   ze   školních   učebních   materiálů,   které   doplním   o   další cvičení.   Pokročilejším   studentům,   kteří   mají   zájem   rozvíjet   jazykové   znalosti   nad   rámec   školní   výuky,   po   konzultaci   s   rodiči   připravím individuální plán, případně vybereme vhodnou učebnici, která poskytne dobrý základ pro studium cizího jazyka. Angličtina a němčina pro žáky středních škol Výuka   bude   probíhat   v   závislosti   na   Vašich   individuálních   požadavcích,   tedy   pokud   upřednostňujete   opakování   školního   učiva,   bude výuka   vycházet   z   Vaší   školní   učebnice   jako   hlavního   zdroje,   a   bude   doplněna   o   další   cvičení   týkající   se   gramatických   jevů   či   slovní zásoby,   kterou   aktuálně   probíráte   ve   škole.   I   v   nižších   ročnících   střední   školy   již   budeme   postupně   zařazovat   úlohy   a   témata,   která jsou   součástí   maturitní   zkoušky.   Máte-li   zájem   o   prohloubení   a   rozvoj   jazykových   znalostí   nad   rámec   školní   výuky,   společně připravíme   plán   výuky   a   vybereme   vhodné   materiály.   Mohu   Vám   rovněž   pomoci   s   přípravou   na   složení   státnic   či   mezinárodních zkoušek z cizího jazyka. Angličtina a němčina pro studenty vysokých škol Potřebujete-li   pomoci   s   přípravou   na   odborné   jazykové   zkoušky,   které   jsou   součástí   Vašeho   studia   na   vysoké   škole,   budeme vycházet   zejména   z   konkrétní   oborové   slovní   zásoby,   materiálů   a   učebnic,   jejichž   znalost   je   Vaší   školou   požadována.   Podle   potřeby je můžeme doplnit o výklad gramatiky, rozvíjet dovednosti potřebné pro písemný projev a plynulou konverzaci. VÝUKA ON-LINE Dáváte-li   přednost   studiu   z   domova   a   máte-li   připojení   k   internetu,   můžete   využít   nabídky   individuální   výuky   pomocí   programu SKYPE.   Tento   typ   studia   je   vhodný   zejména   pro   zájemce,   kteří   nemají   možnost   dojíždět   do   Nové   Vsi,   nebo   například   pro   maminky na mateřské “dovolené”. UČEBNICE Chcete-li    se    studiu    cizího    jazyka    věnovat    důkladně,    dobrá    učebnice    bude    Vaším    věrným    průvodcem,    který    Vám    nabídne systematickou   přípravu   a   logické   řazení   učiva.   Je   tak   zaručeno,   že   si   vybudujete   dobré   základy,   na   kterých   dále   můžete   rozvíjet   své jazykové dovednosti, obohacovat slovní zásobu a plynně hovořit. Volba   učebnic   je   vždy   provedena   na   základě   dohody   se   studentem,   dávám   přednost   zahraničním   publikacím   z   nakladatelství,   která disponují dlouhodobou zkušeností s výukou jazyků, rozvinutou metodikou i nejnovějšími pedagogickými poznatky. V angličtině používám zejména knihy z vydavatelství Oxford University Press a Cambridge University Press. V současné době nejvíce doporučuji úspěšnou řadu New English File – od základní úrovně (Elementary) až po velmi pokročilé (Advanced), maturanti mohou zvolit některou z publikací řady „Maturita Solutions“ (OUP). V němčině doporučuji začátečníkům učebnici „Německy s úsměvem Nově“ (Fraus), popř. „Sprechen Sie Deutsch“ (Polyglot), středně pokročilým studentům pak učebnici „Em“ (Brückenkurs až Abschlusskurs, nakl. Hueber) a Alltagssprache Deutsch (Fraus), která je zaměřena zejména na rozvoj slovní zásoby. Ke všem učebnicím jsou samozřejmě k dispozici původní nahrávky namluvené rodilými mluvčími. K procvičení a prohloubení znalostí gramatiky a slovní zásoby studentům doporučuji zahraniční cvičebnice, např. English Grammar in Use, English Vocabulary in Use, Em Übungsgrammatik a další osvědčené příručky.
    Zde naleznete tyto informace:   Individuální výuka                                                       Skupinová výuka                                                       Výuka dětí                                                       Výuka on-line                                                       Učebnice