ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
REFERENCE
Zde naleznete několik ohlasů mých studentů, snad Vám tyto názory pomohou nahlédnout na podobu výuky pod hlavičkou "živé slovo" . Jsem   vždy   ráda,   když   výuka   splní   očekávání   studenta,   a   zejména,   když   je   společné   úsilí   korunováno   úspěchem   třeba   v   podobě perfektního výkonu u maturitní zkoušky . V   letošním   roce   na   jaře   jsem   před   státní   maturitní   zkouškou   absolvovala   20-ti   hodinový   kurz   anglického   jazyka   u   p.   Šteflíkové.   Dle   mého názoru   se   zcela   přizpůsobila   mým   potřebám   ve   výuce   a   každá   hodina   byla   dokonale   připravena.   Na   střední   škole   jsme   skoro   vůbec   neprocvičovali poslechy, ale díky Janě, která je se mnou každou hodinu prováděla a rozebírala, jsem udělala poslech u maturity bez problémů. Díky tomuto kurzu jsem státní maturitu v roce 2015 zvládla na chvalitebnou.                                                                                                                               Michaela,  studentka 19 let, Malinec Ve   školním   roce   2010-2011   jsem   studovala   4.   ročník   Gymnázia   Jaroslava   Vrchlického   v   Klatovech   a   na   jeho   konci   mě   tedy   čekala   nová   státní maturita   z   německého   jazyka.   Potřebovala   jsem   se   perfektně   připravit,   protože   jsem   věděla,   že   tato   maturita   má   několik   částí   -   didaktický   test, písemnou   práci   a   ústní   část.   Rozhodla   jsem   se   zdokonalit   svoji   němčinu   a   chodila   jsem   k   paní   Janě   Rejholcové   na   hodiny   německého   jazyka.   Tyto hodiny byly Janou vždy pečlivě připraveny. Opakovaly jsme spolu nejen konverzační témata, ale i gramatiku a poslechová cvičení. Maturitu z německého jazyka jsem díky Janině zvládla na výbornou. (celkový výsledek zkoušky z NJ: 95%)                                                                                                                                 Bára, studentka, 19 let, Měčín K p. učitelce Janě Rejholcové se jezdím učit angličtinu už několik let, v mém věku se už cizí jazyk učí velice těžko. S výukou jsem spokojen,   protože p. učitelka se mi věnuje skutečně maximálně intenzivně a děláme přesně to, co nejvíc potřebuji - konverzaci, širší slovní zásobu, poslechová cvičení. Paní učitelka je se mnou velice trpělivá, nikdy mi nedá najevo, že jsem na jazyky méně nadaný.   Moji spokojenost dokládá fakt, že na výuku dojíždím 18 km z Klatov, přestože bych si mohl v Klatovech najít jiného učitele.                                                                                                                                                                                                                                   Josef , podnikatel, Klatovy Vzhledem   k   nárokům   střední   školy,   kterou   jsem   absolvovala,   jsem   od   1.   ročníku   navštěvovala   hodiny   angličtiny,   které   vedla   pí.   Rejholcová.   Za čtyři   roky   mne   připravila   k   maturitní   zkoušce   tak,   že   jsem   v   letošním   roce   (2011)   úspěšně   odmaturovala.   Díky   této   zkušené   lektorce,   která   je   zároveň velmi trpělivá, jsem pochopila heslo: "TĚŽKO NA CVIČIŠTI, ALE LEHKO NA BOJIŠTI". Patří jí můj velký DÍK!                               Petra , studentka, 19 let, Březí      Chere Jana, ….je   tenais   vraiment   a   te   remercier   pour   ce   que   tu   as   fait   pour   nous   (pour   les   cours   de   tcheque   mais   aussi   pour   ton   aide   a   l'école   de   Noah)   et   pour ta   grande   sympathie.   Tu   nous   a   vraiment   aidés   a      nous   sentir   bien   ici.   J'   espere   vraiment   que   nous   resterons   en   contact   (meme   si   mon   tcheque   sera sans doute de moins en moins correct !)….                                                             Estelle , studentka češtiny,                                     nyní opět v Bretani (prosinec 2010) Zpráva z pražské jazykové agentury Channel Crossings, kde jsem působila jako lektorka: Mgr. Jana Rejholcová - hodnocení spolupráce Mgr.   Jana   Rejholcová   pracovala   v   naší   jazykové   agentuře   od   ledna   2006   do   února   2007   jako   lektorka   anglického,   francouzského   a   němec- kého      jazyka.   Vyučovala   převážně   jednotlivce   či   malé   skupinky   studentů,   ale   vedla   v   rámci   semestrální   výuky   pro   širokou   veřejnost   také   skupinové jazykové   kurzy   pro   dospělé   a   dětské   kurzy.   Zajišťovala   výuku   pro   různé   úrovně   pokročilostí.   Dokáže   si   velmi   dobře   poradit   s   výukou   od   úrovně začátečníků   až   po   velmi   pokročilé   studenty.   Snaží   se   zvolit   optimální   a   tvořivý   přístup   s   cílem   zajistit   maximální   pokrok   studentů   při   zachování příjemné   studijní   atmosféry.   Na   výuku   se   vždy   dobře   připravovala,   do   hodin   přicházela   včas,   používala   moderní   výukové   metody   a   pravidelně   se zúčastňovala také interních metodických školení pro lektory. Klienti její přístup k výuce hodnotili vždy pozitivně. V Praze dne 1. února 2007                                                          Mgr. Hana Erlebachová                                                                                                                                                                                                                                                                                       Channel Crossings                                                                                                                                            Vrážská 238                                                                                                                                            153 00  Praha 5