ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
PŘÍPRAVA K MATURITĚ
Jste   studentem   střední   školy   a   čeká   Vás   maturitní   zkouška   z   angličtiny   nebo   němčiny?   Chcete se   dobře   připravit   na   státní   maturitu?   Pak   Vám   nabízím   možnost   docházet   do   individuálního   nebo skupinového kurzu, který je přímo zaměřen na přípravu ke státní maturitě z cizího jazyka. Intenzivní   výuka   je   strukturována   podle   hlavních   maturitních   témat   a   dále   individuálně   podle   témat, které   jsou   vypsány   střední   školou   pro   váš   maturitní   ročník.   Při   hodinách   bude   kladen   zvýšený   důraz na   rozvoj   slovní   zásoby   a   celkové   zdokonalení   ústního   i   písemného   projevu,   včetně   procvičování poslechů   a   gramatiky   v   obtížnosti   dle   obecných   požadavků   ke   státní   maturitě.   V   průběhu   výuky budeme   procvičovat   jednotlivé   typy   úloh,   které   tvoří   didaktický   test,   ústní   a   písemnou   zkoušku   dle požadavků   MŠMT.   K   samotné   maturitní   zkoušce   budete   moci   přistoupit   se   zdravým   sebevědomím založeném   na   předchozí   pečlivé   přípravě,   a   také   s   jasnou   představou,   co   vás   v   jednotlivých   částech zkoušky čeká.