ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
PŘEKLADY
Potřebujete-li   přeložit   anglický   nebo   německý   text   do   češtiny   či   naopak,   mohu   Vám   nabídnout expresní   překlady    krátkých   textů   (rozsah   1-2   normostrany)   do   24   hodin,   popřípadě   do   3   dnů. U delších textů záleží na jejich rozsahu, vždy se snažím vyhovět přání zadavatele. Cena je odvozena od počtu normostran výsledného překladu. Nejmenší jednotkou je ½ normostrany. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer. Expresní překlady (1-2 str. textu) do 24 hodin od zadání………… ......360,-  Kč / 1 normostrana Překlady do 3 dnů (krátké texty) ……………………………………........300,- Kč  / 1 normostrana Překlady delších textů (termín dle dohody se zadavatelem)….............300,- Kč  / 1 normostrana