ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
Zájem   o   cizí   jazyky   mě   provází   celý   život.   Narodila   jsem   se   v   Praze,   kde   jsem   na Gymnáziu  Nad Kavalírkou odmaturovala s vyznamenáním mj. z angličtiny a němčiny. V   roce   1998   jsem   byla   přijata   ke   studiu   na   Fakultě   sociálních   věd   Univerzity   Karlovy   v Praze,   kde   jsem   o   pět   let   později   obhájila   diplomovou   práci   „The   Immigration   Policy   of the     European     Union“     a     po     složení     závěrečné     magisterské     zkoušky     z     oboru mezinárodních vztahů jsem zde promovala s červeným diplomem. Poté    jsem    pracovala    ve    státních    službách    a    zároveň    jsem    se    přihlásila    do konkursu   na   zaměstnání   v   institucích   Evropské   unie,   který   EU   vyhlásila   na   obsazení úředních    pozic    unijních    institucí    v    Bruselu.    Přes    obrovskou    konkurenci    ostatních zájemců    jsem    i    díky    svým    znalostem    angličtiny,    němčiny    a    francouzštiny    úspěšně prošla   všemi   koly   přijímacího   řízení   až   do   stádia   nabídky   konkrétních   pracovních   pozic. Této    finančně    i    kariérně    velmi    atraktivní    možnosti    jsem    se    nakonec    rozhodla    z rodinných důvodů nevyužít. Nyní   žiji   s   rodinou   na   venkově,   kde   se   věnuji   výchově   svých   dvou   malých   dětí   a také   výuce   cizích   jazyků,   ve   které   mám   nyní   již   patnáctiletou   praxi.   Jsem   ráda,   že   mohu uplatnit    své    zkušenosti    a    jazykové    znalosti    při    výuce    studentů    zde    v    příhraničním regionu Plzeňska a Klatovska. Při výuce vždy usiluji o to, aby mé žáky studium jazyků bavilo stejně jako mě. Aby    pro    ně    cizí    jazyk    skutečně    představoval    živé    slovo “,    prostředek,    jenž    univerzální    schopnost    oživovat    všechny    oblasti    mezilidské    komunikace.    Vyučuji jednotlivce   i   skupiny   od   začátečníků   až   po   velmi   pokročilé,   děti,   studenty   i   dospělé, zvláště   s   možností   zaměření   na   požadavky   konkrétních   profesí   a   zájmových   skupin. Mým   cílem   je,   aby   si   studenti   při   používání   cizího   jazyka   věřili,   ať   už   se   připravují   na studium   nebo   cizí   jazyk   využijí   při   cestování,   v   práci,   či   při   komunikaci   se   zahraničními partnery. Velký   zájem   v   současné   době   zaznamenávám   u   budoucích   maturantů,   kteří   se připravují      ke   státní   maturitě   v   její   nové   podobě.   Letos   i   v   minulých   letech   mě   velmi potěšili    moji    studenti,    kteří    více    než    úspěšně    složili    státní    maturitu    z    angličtiny    a němčiny. Vždycky   mám   radost,   když   se   společná   práce   učitele   a   studenta   zúročí,   když   je   studijní úsilí přirozeně uvedeno v život.             Ohlasy a názory některých mých studentů naleznete v sekci 
Nejen    jazyky    živ    je    člověk.    Pokud    si chcete   po   náročné   výuce   “vyčistit   hlavu”, doporučuji    čínské    cvičení    pro    zdraví    a relaxaci   Tchaj-ťi   čchüan,   ve   kterém   nalé- zám    více    než    zalíbení.    Navštivte    web školy LIANG-I