ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
Výuka   probíhá   v   rámci   školního   roku   ve   dvou   pětiměsíčních   semestrech,   září   –   leden   a   únor   –   červen,   pravidelně   každý týden v termínu, který si před zahájením semestru domluvíte s lektorkou. Semestrální výuka  Lekce o délce 45 minut …1x týdně….. celkem 20 vyučovacích hodin….….5 200,- Kč Lekce o délce 60 minut …1x týdně …..celkem 20 vyučovacích hodin….….6 400,- Kč Lekce o délce 90 minut… 1x týdně …..celkem 40 vyučovacích hodin….….9 600,- Kč Lekce o délce 120 minut.. 1x týdně….. celkem 40 vyučovacích hodin …..12 000,- Kč Větší   rozsah   výuky   lze   určit   dle   Vašich   individuálních   požadavků.   Cena   za   semestr   se   pak   bude   odvíjet   dle   plánovaného počtu    hodin.    Studium    můžete    započít    kdykoliv    během    semestru,    je-li    volné    místo    v    rozvrhu.    Cena    bude    stanovena poměrným způsobem dle počtu hodin, které zbývají do konce semestru.  Jednotlivé vyučovací hodiny Na individuální hodiny lze docházet i mimo rozvrh semestrální výuky. Vždy je nutné se předem domluvit s lektorkou na kon- krétním termínu. Cena za 60 minut výuky je 360,- Kč. Výuka během letních prázdnin Můžete využít možnosti studia i během července a srpna. Jednotná cena za výuku v tomto období je 300,- Kč za 60 minut.
ORGANIZACE VÝUKY A CENÍK