ŽIVÉ SLOVO    výuka jazyků                   Mgr. Jana Šteflíková
              Mgr. Jana Šteflíková, Nová Ves u Kbela, 340 12  pošta Švihov, tel. 603 996 856,
Vážení    rodiče ,    chcete-li,    aby    si    Vaše    dítě    již    v    předškolním    věku    osvojilo základy   angličtiny,   máte   možnost   přihlásit   jej   do   jazykového   kurzu,   a   to   buď individuálního, nebo po dohodě s dalšími rodiči do malé dětské skupiny. Již   v   nejranějším   věku   děti   mohou   získat   dobré   základy   angličtiny,   učit   se   v cizím   jazyce   o   věcech   a   vztazích,   které   je   přirozeně   obklopují   a   k   nimž   mají vřelý   vztah.   Učit   se   tím   nejpřirozenějším   způsobem:   hrou,   příběhy,   říkadly   a písničkami;   činnostmi,   které   budou   děti   velice   bavit   a   budou   je   rády   a   samy opakovat   i   mimo   vyučování.   Pomocí   písní,   příběhů   a   jednoduchých   her   se   děti velmi   snadno   naučí   množství   výrazů,   jednotlivých   slov,   frází   i   krátkých   vět.   Od malička    začnou    používat    jazyk,    který    je    s    velkou    pravděpodobností    bude provázet   po   celý   život.   Toto   první   seznámení   bude   plné   zábavných   her,   melodií a    příběhů,    což    jim    pomůže    vybudovat    si    kladný    vztah    k    angličtině    i    do budoucna. U   většiny   dětí   není   pro   osvojení   základů   jazyka   třeba   čekat   na   školní   vyučování angličtiny,    které    v    běžné    základní    škole    začíná    až    od    třetí    třídy.    Využijte přirozené   touhy   dítěte   po   poznání   a   umožněte   mu   důkladně   se   seznámit   s cizím jazykem mnohem dříve, již od věku 4-5 let. Pro   výuku   našich   nejmenších   používám   skvělou   řadu   učebnic   Happy   House (vyd.   Oxford   University   Press)   ve   verzi   New   Edition.   Metodika,   na   které   je učebnice   postavena,   zcela   respektuje   zájmy   a   způsob   uvažování   předškolních dětí   a   účinně   je   rozvíjí.      Malý   žáček   se   stává   součástí   veselých   příběhů   plných zvířátek,   zpívá   melodické   písně,   brzy   dokáže   anglicky   pojmenovat   osoby   a věci,    se    kterými    se    běžně    setkává,    začne    používat    jednoduché    fráze. Cvičebnice    Happy    House    (cena    cca    220,-    Kč),    kterou    budete    potřebovat, obsahuje   kromě   CD   se   všemi   písničkami   z   učebnice   množství   úkolů   ke   každé hodině,   samolepky   pro   samostatnou   práci,   strany   s   vystřihovánkami   a   další činnosti na doma. Pozor, hrozí nebezpečí vtažení rodičů do těchto aktivit! :-) Pro   doplnění   zařazuji   do   výuky   materiály   z   dalších   učebnic   a   sad   pro   výuku angličtiny,   např.   velmi   úspěšnou   a   oblíbenou   herní   sadu   Happy   Hoppy,   Hooked on English a další. Forma výuky Individuální   výuka,   případně   výuka   pro   max.   dvě   děti   najednou,   probíhá   v   Nové Vsi   u   Kbela.   Pro   nejmladší   žáky   doporučuji   délku   vyučovací   hodiny   45   minut. Cena   za   1   vyučovací   hodinu   (45   min.)   je   200,-   Kč.   Výuka   probíhá   v   pěti- měsíčních   semestrech   (září   –   leden,   únor   –   červen),   podobně   jako   ve   škole. Každý semestr má 20 vyučovacích hodin, cena za celý semestr je 4000,- Kč. To vše   při   účasti   jedenkrát   týdně.   Máte-li   zájem   o   intenzivnější   výuku,   cena   bude odpovídat    počtu    hodin    za    semestr.    Částka    je    splatná    na    počátku    každého semestru,   popř.   ve   dvou   splátkách.   Pokud   kurz   navštěvují   dva   žáci,   dělí   se   o náklady.   Rodič   může   být   přítomen   při   hodině.   Výuku   je   možné   zahájit   i   o   letních prázdninách, případně kdykoliv během semestru, je-li volné místo v rozvrhu. Vážení   rodiče,   pokud   hledáte   lektora   angličtiny   pro   skupinu   dětí   v   místě   vašeho bydliště,   mohu   za   vámi   pravidelně   dojíždět.   Prosím,   kontaktujte   mě   pro   bližší informace a upřesnění podmínek výuky.
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ